Categoriearchief: Nieuws

Btw op esthetische ingrepen

Vanaf 1 januari 2016 zal btw worden geheven op de diensten verricht door artsen die ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter tot voorwerp hebben. Bijgevolg zullen de chirurgische behandelingen die uitsluitend de verfraaiing of verbetering van het uiterlijk tot doel hebben niet meer kunnen genieten van een vrijstelling. Bovendien zal de ziekenhuisverpleging, de medische verzorging en de handelingen die daarmee nauw samenhangen worden onderworpen aan btw.

Deze medische diensten kunnen weliswaar nog steeds van een vrijstelling genieten indien deze worden beschouwd als “medische verzorging”. Hiermee worden de ingrepen beoogd die tot doel hebben de behandeling of verzorging van personen die als gevolg van ziekte, letsel of aangeboren afwijking een esthetische ingreep moeten ondergaan.

Deze wetswijziging kan verregaande gevolgen hebben voor de administratieve verplichtingen. Zo zal een arts, die zowel prestaties onderworpen aan btw als vrijgestelde prestaties verricht, een gemengde belastingplichtige persoon worden met de verplichting tot indiening van btw-aangiften.

Contacteer ons voor meer informatie op uw maat